Služby hrazené pojišťovnou

Techniky měkkých tkání
Mobilizace páteře a periferních kloubů
Analytická léčebná tělesná výchova
– posílení a protažení svalových skupin
– respirační fyzioterapie
Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
– akrální koaktivační terapie (ACT)
– proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
– korekce postury
– cvičení na labilních plochách
– Vojtova reflexní lokomoce
– Smíšek system
Elektroléčba
Magnetoterapie
Terapie ultrazvukem
Vodoléčba
– vířivá koupel akrálních částí horní končetiny a dolní končetiny
Termoterapie
Manuální i přístrojová lymfodrenáž horních i dolních končetin