Informace pro klienty

Vážení klienti,

při každé návštěvě našeho zařízení je vhodné, abyste přinesli lékařskou zprávu. Pokud hodláte využít našich služeb, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, musíte mít s sebou kartičku ZP a platný poukaz FT od specialisty, eventuálně praktického lékaře. S tímto poukazem je nutno se zaregistrovat a domluvit si termíny do sedmi dnů od jeho vystavení. Celková platnost poukazu je pak 90 dní, s případnou možností prodloužení platnosti požadujícím lékařem.

Termíny si můžete domluvit osobně, telefonicky, nebo přes e-mail. Veškeré kontakty naleznete zde. V případě objednání přes e-mail je vhodné přiložit scan poukazu FT a lékařské zprávy k e-mailu.

Prosíme vás, abyste si s sebou na procedury nosili vlastní ručník, případně přezůvky – v prostorách ordinací je nutno se zouvat.

V případě nutnosti zrušení vaší návštěvy našeho zařízení vás prosíme, abyste tak učinili nejpozději den před termínem návštěvy. Návštěva, která bude zrušena v den jejího konání nebude nahrazena. Upozorňujeme vás, že pokud bez omluvy vynecháte dvě návštěvy, budou i všechny vaše následující návštěvy zrušeny bez možnosti jejich náhrady. Takto jednat jsme oprávněni dle zákona č. 372/2011 Sb.

Děkujeme za pochopení.